Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2 : Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trong câu 1 với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp điền các ô trông trong bảng 1 (SGK).

Câu 2 :

Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trong câu 1 với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp điền các ô trông trong bảng 1 (SGK).

Lời giải:

Làm thí nghiệm Có dòng điện cảm ứng hay không? Số đường sức từ qua S có biến đổi hay không?

Đưa nam châm lại gần cuộn dây

Có và tăng lên

Để nam châm nằm yên Không Không biến đổi

Đưa nam châm ra xa cuộn dây Có Có và giảm xuống