Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?

Câu 2:

Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?

Lời giải:

Thấu kính phân kì có độ dày phần rìa lớn hơn phần giữa (ngược với thấu kính hội tụ).