Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng

Câu 2:

Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1 SGK.

Lời giải:

Dụng cụ diện Điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào? Bóng đèn dây tóc Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Đèn LED Năng lượng ánh sáng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng Nồi cơm điện, bàn là Nhiệt năng (phần lớn) và năng lượng ánh sáng (một phần nhỏ cho các đèn tín hiệu) Quạt điện, máy bơm nước. Cơ năng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng.