Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3 SGK.

Câu 2:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3 SGK.

Lời giải:

Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều đi từ B đến A.