Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Vật kính của loại máy ảnh trên hình 47.2 (SGK trang 127) có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimét?

Câu 19:

Vật kính của loại máy ảnh trên hình 47.2 (SGK trang 127) có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimét?

A.1 cm

B.5 cm

C.20 cm

D.40 cm

Lời giải:

Chọn câu B