Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Khi mắc nối tiếp hai điện trở và vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng

Câu 17:

Khi mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I' = 1,6A. Hãy tính

Tóm tắt:

nối tiếp ; = 12V; Int = 0,3A

song song ; = 12V; = 1,6A; = ?; = ?

Lời giải:

Khi mắc nối tiếp với thì: + = 40Ω (1)

Khi mắc song song với thì:

Thay (1) vào (2) ta được . = 300

Ta có: = 40 – .(40 – ) = 300 ↔ - + – 300 = 0 (*)

Giải (*) ta được: = 30Ω; = 10Ω hoặc = 10Ω; = 30Ω.