Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào các ruộng muối rồi phơi nắng. Ngườii ta đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển?

Câu 16:

Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào các ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển?

Lời giải:

-Tác dụng nhiệt của ánh sáng Mặt Trời

-Gây ra hiện tượng bay hơi nước biển