Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Chiếu ánh sáng đỏ vào 1 tờ giấy trắng, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? Nếu thay bằng tờ giấy xanh, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì?

Câu 15:

Chiếu ánh sáng đỏ vào 1 tờ giấy trắng, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? Nếu thay bằng tờ giấy xanh, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì?

Lời giải:

- Có màu đỏ do tờ giấy trắng sẽ tán xạ mạnh ánh sáng đỏ.

- Gần như màu đen do tờ giấy xanh không tán xạ ánh sáng đỏ.