Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Làm thế nào để biết trong chùm sáng do một đèn ống phát ra có những ánh sáng màu nào?

Câu 13:

Làm thế nào để biết trong chùm sáng do một đèn ống phát ra có những ánh sáng màu nào?

Lời giải:

Chiếu chùm sáng phát ra từ đèn ống (vân) đến một lăng kính hay mặt ghi của một đĩa CD. Lăng kính và đĩa CD lúc này sẽ làm nhiệm vụ phân tích chùm ánh sáng tới thành các thành phần màu khác nhau.