Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Máy biến thế. a) Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế?

Câu 11:

Máy biến thế.

a) Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế?

b) Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

c) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

Lời giải: