Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Hãy cho biết: a) Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng?

Câu 11:

Hãy cho biết:

a) Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng?

b) Có những cách nào để sử dụng tiết kiệm điện năng?

Lời giải:

a) Cần tiết kiệm điện vì:

-Trả tiền điện ít hơn, do đó giảm bớt chi tiêu cho gia đình hoặc cá nhân

-Các thiết bị và dụng cụ điện được sử dụng bền lâu hơn, do đó cũng góp phần giảm bớt chi tiêu về điện.

-Giảm bớt sự cố gây tổn hại chung cho hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm.

-Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất, cho các vùng miền khác còn chưa có điện hoặc cho xuất khẩu

b) Các cách tiết kiệm điện:

-Sử dụng các dụng cụ hay thiết bị có công suất hợp lí, vừa đủ mức cần thiết

-Chỉ sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc cần thiết.