Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật cận thị. Khắc phục tật cận thị là làm cho mắt cận có thể nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa nhất? Kính cận là loại thấu kính gì?

Câu 10:

Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật cận thị. Khắc phục tật cận thị là làm cho mắt cận có thể nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa nhất? Kính cận là loại thấu kính gì?

Lời giải:

-Không nhìn được các vật ở xa.

-Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường

-Khắc phục tật cận thị là làm cho mắt nhìn rõ được các vật ở xa.

-Kính cận là loại thấu kính phân kì.