Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc

Câu 1:

Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết các điện trở , được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ đó.

Lời giải:

Sơ đồ mạch điện hình 5.1 SGK cho biết được mắc song song với . Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của cả mạch.