Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết các điện trở R1, R2

Câu 1:

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết các điện trở , và ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

Lời giải:

, và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.