Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp

Câu 1:

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không.

Lời giải:

Đưa thanh kim loại lại gần đống vụn sắt. Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì đó là nam châm.