Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy tính điện trở tương đương của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Câu 1:

Hãy tính điện trở tương đương của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Lời giải:

+ Trong mạch điện hình 8.1b, ta nhận thấy điện trở được tạo nên từ 2 điện trở = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương của hai dây là:

+ Trong mạch điện hình 8.1c, ta nhận thấy điện trở được tạo nên từ 3 điện trở = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương của hai dây là: