Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy chỉ ra bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện trong hình 34.1 và 34.2 SGK.

Câu 1 :

Hãy chỉ ra bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện trong hình 34.1 và 34.2 SGK và nêu nên chỗ giống nhau và khác nhau của chúng.

Lời giải:

Giống nhau:

   + Đều có cuộn dây và nam châm.

   + Đều có bộ phận quay (rôto) và bộ phận đứng yên (stato).

Khác nhau:

   + Trên hình 34.1 SGK: Roto là cuộn dây, stato là nam châm. Ngoài ra còn có bộ phận vành khuyên và thanh quét dùng để lấy điện ra ngoài.

   + Trên hình 34.2 SGK: Roto là nam châm, stato là cuộn dây. Không có bộ phận vành khuyên và thanh quét.