Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào ?

Câu 1:

Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào?

Lời giải:

Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa dần