Sách Giải Bài Tập và SGK

KÍNH LÚP LÀ GÌ?

I - KÍNH LÚP LÀ GÌ?

1.

a) Kính lúp là: một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ

b) Mỗi kính lúp có một số đặc trưng làsố bội giác (kí hiệu là G):  được ghi bằng các con số như: 2x, 3x, 5x,…

Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn

c) Hệ thức giữa số bội giác và tiêu cự (đo bằng cm) của một kính lúp là: G = 25/f

2.

Vật mà ta quan sát là cây kim: 

2,5x

10cm

cao 5cm

Số bội giác của kính: , tiêu cự , ảnh 

5x

5cm

cao 7cm

Số bội giác của kính: , tiêu cự , ảnh 

10x

2,5cm

cao 20cm

Số bội giác của kính: , tiêu cự , ảnh 

Câu 1 :

 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn

Câu 2 :

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là l,5x . Tiêu cự dài nhất của kính lúp là:

3. Kết luận

Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Số bội giác cho ta biết ảnh mà mắt thu được có kích thước gấp bao nhiêu lần so với ảnh của vật khi không dùng kính.

II - CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP

1. Kết quả quan sát một vật qua kính:

Khoảng cách từ vật đến kính: d = 5 cm

Tiêu cự của kính: f = 10cm

So sánh d và f: d < f

Vẽ ảnh của vật qua kính lúp (hình 50.1):

Câu 3 :

Qua kính lúp có ảnh ảo, to hơn vật.

Câu 4 :

Muốn có ảnh như ở câu C3 thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).

2. Kết luận

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật

Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.

III - VẬN DỤNG

Câu 5 :

 Kính lúp được sử dụng trong các công việc:

- Đọc những chữ viết nhỏ.

- Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật hay thực vật (như các bộ phận của con kiến, con muỗi, con ong, các vân trên lá cây...).

- Quan sát những chi tiết nhỏ của một đồ vật (ví dụ như các chi tiết trong đồng hồ, trong mạch điện tử của máy thu thanh...).

Câu 6 :

G = 2x

 Số bội giác của kính lúp đưa ra khảo sát: 

f = 12,5cm

Tiêu cự của kính lúp đó mà em đo được: 

G.f = 12,5.2 = 25

Tích số: