Sách Giải Bài Tập và SGK

I - XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU

I - XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một yếu tố x nào đó (ví dụ như chiều dài dây dẫn) thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x  nhưng có tất cả các yếu tố khác 

II - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1. Dự kiến cách làm

Câu 1 :

 Dự đoán: Một dây dẫn dài l và có điện trở R thì:

R2 = 2R

- dây dẫn cùng loại có chiều dài 2l có điện trở là: 

R3 = 3R

- dây dẫn cùng loại có chiều dài 3l có điện trở là: 

2. Thí nghiệm kiểm tra

Làm thí nghiệm theo sơ đồ hình 7.2c và ghi kết quả vào bảng 1.

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây

3. Kết luận: 

III - VẬN DỤNG

Câu 2 :

Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Mặt khác dây dẫn đến bóng đèn giống như một điện trở phụ ghép nối tiếp với đèn nên điện trở của mạch điện tăng thêm. Theo định luật Ôm thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ nên đèn càng sáng yếu hơn hoặc có thể không sáng.

 Giải thích: 

Câu 3 :

R = U/I = 6/0,3 = 20

Điện trở của cuộn dây là: 

l = (20/2).4 = 40 m.

Chiều dài của cuộn dây là: 

Câu 4 :

R1 = 4.R2

l1 = 4l2

 = 0, = /4 nên . Suy ra chiều dài .