Sách Giải Bài Tập và SGK

I - TỪ PHỔ 1.

I - TỪ PHỔ

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

 Xung quanh nam châm, các mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa dần.

2. Kết luận

Trong từ trường của thanh nam châm, mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, những đường này càng thưa dần.

II - ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ

Câu 2 :

 Trên mỗi đường sức từ, kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định.

Câu 3 :

 Bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều đi vào cực Nam và đi ra từ cực Bắc của thanh nam châm.

2. Kết luận

- Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một đường sức từ. Cực Bắc của kim này nối với cực Nam của kim kia.

- Mỗi đường sức từ có một chiều xác định. Bên ngoài nam châm, các đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào cực nam của nam châm.

- Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa.

III - VẬN DỤNG

Câu 4 :

 Các đường sức từ của nam châm hình chữ U được vẽ trên hình 23.1. Ở khoảng giữa hai từ cực, các đường sức từ gần như song song với nhau.

Câu 5 :

Bắc

Nam

 Đầu A của thanh nam châm là từ cực , đầu B là cực 

Câu 6 :

 Hãy vẽ một số đường sức từ vào hình 23.2.