Sách Giải Bài Tập và SGK

I - TỰ KIỂM TRA

I - TỰ KIỂM TRA

1. Viết đầy đủ câu sau đây

Muốn biết ở một điểm A trong không gian có từ trường hay không, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có lực từ

 tác dụng lên kim nam châm thì ở A có từ trường.

2. Chọn câu C. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòrng điện một chiều chạy qua.

3. Viết đầy đủ câu sau đây:

Quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau:

Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cố tay đến ngón tay giữa  chỉ chiều dòng điện thì ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

4. Chọn đáp án D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

5. Viết đầy đủ câu sau đây:

Khi khung dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng xoay chiều

 vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây biến thiên.

6. Để xác định được cực Bắc của nam châm

Cách 1: Treo thanh nam châm bằng một sợi dây chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh nam châm nằm ngang. Đầu quay về hướng Bắc địa lí là cực Bắc của thanh nam châm.

Cách 2: Lần lượt đưa các đầu của thanh nam châm chưa biết tên cực lại cực Bắc của một thanh nam châm đã biết tên cực. Nếu chúng hút nhau thì tên cực là Nam và nếu đẩy nhau thì đó là cực Bắc.

7. a) Quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một ông dây có dòng điện một chiều chạy qua.:

Nắm ống dây bằng tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại hướng theo chiếu dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

b) Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải ta vẽ một đường sức từ ở trong lòng cuộn dây như hình 39.1

8.

Chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều:

+ Đều có cuộn dây và nam châm.

+ Đều có bộ phận quay (rôto) và bộ phận đứng yên (stato).

Sự khác nhau về hoạt động của hai loại máy:

+ Roto là cuộn dây, stato là nam châm. Ngoài ra còn có bộ phận vành khuyên và thanh quét dùng để lấy điện ra ngoài.

+ Roto là nam châm, stato là cuộn dây. Không có bộ phận vành khuyên và thanh quét.

nam châm và khung dây dẫn.

9. Hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều: 

Khi cho dòng diện chạy qua, động cơ lại quay được vì khi ta cho dòng điện một chiều vào khung dây thì từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên khung dây những lực điện từ làm cho khung quay.

II - VẬN DỤNG

10. Vẽ chiều của điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn vào hình 39.2.

11.

a) Để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế v:

b) Công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi làm giảm công suất hao phí trong quá trình truyền tải.

10000 lần

c) Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

12. Không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế vì:

Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp không biến đối nên trong cuộn dây này không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

13. Trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều trong trường hợp:

a. Khi khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang. Vì khi đó đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung đây luôn không đổi, luôn bằng 0. Do đó, trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.