Sách Giải Bài Tập và SGK

I - TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN

I - TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

 Hiện tượng đó chứng tỏ: Đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó.

2. Kết luận

Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ.

II - CHIỀU CỦA LỰC ĐIỆN TỪ.QUY TẮC NẮM BÀN TAY TRÁI

1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

a) Thí nghiệm

b) Kết luận

Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

3. Quy tắc bàn tay trái

Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

III - VẬN DỤNG

Câu 2 :

 Dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB có chiều đi từ B đến A.

Câu 3 :

 Đường sức từ của nam châm có chiều từ đi từ dưới lên trên.

Câu 4 :

 Lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn AB và CD của khung được biểu diễn trên hình 27.1 a, b, c.

- Các cặp lực từ ở hình 27.la có tác dụng làm khung quay theo chiều kim đồng hồ.

- Các cặp lực từ ở hình 27.lb có tác dụng kéo dãn khung nhưng không có tác dụng làm khung quay.

- Các cặp lực từ ở hình 27.lc có tác dụng làm khung quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.