Sách Giải Bài Tập và SGK

I - TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I - TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 1 :

 Dòng điện xoay chiều:

- có tác dụng nhiệt: Cắm phích cắm của bóng đèn vào ổ điện thì đèn dây tóc nóng sáng.

- có tác dụng quang gây ra hiện tượng: bóng đèn dây tóc sáng, Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn.

- có tác dụng từ gây ra hiện tượng: Nam châm điện hút được đinh sắt.

II - TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Thí nghiệm

Câu 2 :

- Theo hình 35.2 SGK, khi cho dòng điện một chiều vào nam châm điện thì lúc đầu cực N của thanh nam châm bị hút thì khi đổi chiều nó sẽ bị đẩy và ngược lại.

- Theo hình 35.3 SGK, khi cho dòng điện xoay chiều vào nam châm điện thì cực N của nam châm lần lượt bị hút, đẩy tùy theo chiều dòng điện vào thời điểm đó. Nhưng do quán tính nên thanh nam châm nằm dưới có thể dao động (rung). Nguyên nhân là do dòng điện luân phiên đổi chiều nên đầu dưới của nam châm điện luân phiên đổi từ cực.

2. Kết luận

Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dungk lên nam châm cũng đổi chiều

III - ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Quan sát giáo viên làm thí nghiệm

a) Nếu ta đổi chiều dòng điện thì: các kim quay ngược chiều

b) Thay nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 3V thì: ampe kế và vôn kế chỉ 0

c) Thay vôn kế và ampe kế một chiều bằng vôn kế và ampe kế xoay chiều thì: kim của ampe kế và vôn kế xoay chiều có quay

2. Kết luận

   + Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng ampe kế và vôn kế xoay chiều.

   + Khi đổi chỗ hai chốt của phích cắm vào ổ lấy điện xoay chiều thì kết quả đo không thay đổi.

   + Ampe kế và vôn kế xoay chiều đo cường độ dòng điện hiệu dụng và hiệu điện thế hiệu dụng.

IV - VẬN DỤNG

Câu 3 :

Sáng như nhau. Vì hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương đương với hiệu điện thế của dòng điện một chiều có cùng giá trị.

Câu 4 :

Có. Vì dòng điện xoay chiều chạy vào cuộn dây của nam châm điện tạo ra một từ trường biến đổi. Các đường sức từ của từ trường trên xuyên qua tiết diện S của cuộn dây B biến đổi. Do đó trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng.