Sách Giải Bài Tập và SGK

I - SỰ BIẾN ĐỔI SỐ ĐƯỜNG SỨC TỪ XUYÊN QUA TIẾT DIỆN CỦA CUỘN DÂY Quan sát C1. Số

I - SỰ BIẾN ĐỔI SỐ ĐƯỜNG SỨC TỪ XUYÊN QUA TIẾT DIỆN CỦA CUỘN DÂY

Quan sát

C1.

Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

- Tăng lên

 khi đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

- Không đổi

 khi đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

- Giảm đi

 khi đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

- Tăng lên

 khi để nam châm nằm yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm.

Nhận xét 1:

dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên).

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

II - ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

C2

 Điền vào bảng 1

BẢNG 1

C3.

Làm thí nghiệmCó dòng điện cảm ứng hay không?Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không?
Đưa nam châm lại gần cuộn dâyCó và tăng lên
Để nam châm nằm yênKhôngKhông biến đổi
Đưa nam châm ra xa cuộn dâyCó và giảm xuống
 Rút ra nhận xét 2

Nhận xét 2:

số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng hay giảm.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây kín đặt trong từ trường của một nam châm khi 

C4.

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, khi đóng hay ngắt mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng vì:

+ Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện tăng từ không đến có, từ trường của nam châm điện mạnh lên, số đường sức từ biểu diễn từ trường tăng lên, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây cũng tăng lên, nên dòng điện cảm ứng xuất hiện.

+ Khi ngắt mạch điện, cường độ dòng điện giảm về không, từ trường của nam châm điện giảm theo nên số đường sức từ biểu diễn từ trường xuyên qua cuộn dây LED sẽ giảm đi → dòng điện cảm ứng xuất hiện làm sáng đèn trong thời gian ngắn khi đó.

số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của biến thiên.

Kết luận: Trong mọi trường hợp, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng khi 

III - VẬN DỤNG

C5.

nam châm quay theo. Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Khi quay núm của đinamô thì đèn xe đạp sáng vì 

C6.

Khi cho nam châm quay thì một cực của nam châm (giả sử cực Bắc lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Sau đó cực Bắc của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

 Khi cho nam châm quay như ở hình 31.4 SGK thì trong cuộn dây dẫn kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng vì: