Sách Giải Bài Tập và SGK

I - MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ

I - MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ

Câu 1 :

 Ở cánh quạt: Động năng của gió thổi làm quay cánh quạt → thành động năng quay

- Rôto và stato của máy phát điện gió: biến đổi động năng thành điện năng.

II - PIN MẶT TRỜI

Trong pin mặt trời, năng lượng của ánh sáng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 2 :

 Công suất điện cần cung cấp cho 20 bóng đèn 100 W và 10 quạt điện 75 W là:

 = . + . = 20.100 + 10.75 = 2750 W.

Vì hiệu suất của pin mặt trời: H = (/).100% nên công suất của ánh sáng mặt trời cần cung cấp cho pin Mặt Trời:  = /H = 2750/10% = 27500 W.

Diện tích tổng cộng của các tấm pin Mặt Trời là:

III - NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Trong nhà máy điện hạt nhân, năng lượng hạt nhân được biến đổi thành điện năng.

IV – SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG.

Câu 3 :

Dùng quạt điện, động cơ điện để chuyển hóa điện năng thành cơ năng.

Dùng nồi cơm điện, ấm đun nước, máy sấy, máy sưởi điện để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng.

Dùng đèn thắp sáng, đèn LED, đèn bút thử điện để chuyển hóa điện năng thành quang năng.

Câu 4 :

Hiệu suất lớn hơn (hao phí nhỏ hơn nhiều) nên tiết kiệm được nhiều hơn.

 Dùng động cơ điện và máy phát điện có lợi hơn vì: