Sách Giải Bài Tập và SGK

I - ĐIỆN NĂNG 1. Dòng điện có mang năng lượng C1 máy khoan, máy bơm nước. + Dòng điện

I - ĐIỆN NĂNG

1. Dòng điện có mang năng lượng

Câu 1 :

   + Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của máy khoan, máy bơm nước.

   + Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của nồi cơm điện, bàn là và mỏ hàn.

Câu 2 :

2. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

Câu 3 :

Dụng cụ diện Điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào?Bóng đèn dây tóc Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.Đèn LEDNăng lượng ánh sáng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng Nồi cơm điện, bàn là Nhiệt năng (phần lớn) và năng lượng ánh sáng (một phần nhỏ cho các đèn tín hiệu) Quạt điện, máy bơm nước. Cơ năng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng.điện năng có ích là ánh sáng, điện năng vô ích là nhiệt năng.

- Đối với bóng đèn dây tóc: điện năng có ích là nhiệt năng, điện năng vô ích là ánh sáng (nếu có)

- Đối với nồi cơm điện và bàn là điện năng có ích là cơ năng, điện năng vô ích là nhiệt năng.

- Đối với quạt điện và máy bơm nước: 

3. Kết luận

Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hoá từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng.

H = /

II - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Câu 4 :

2. Công thức tính công của dòng điện 

Mối liên hệ giữa công A và công suất P là: P = A/t

trong đó A là công thực hiện trong thời gian t.

Câu 5 :

 Hãy chứng tỏ rằng A = UIt

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian: P = A/t → A = P.t

Mà P = UI. Vậy A = UIt.

3. Đo công của dòng điện

Câu 6 :

Mỗi số đếm của công tơ ứng với lựợng điện năng đã sử dụng là:

A = lkWh = 1000W.1h = 1000W.3600s = 3600000J = 3,6.106 J

III - VẬN DỤNG

Câu 7 :

- Bóng đèn này sự dụng lượng điện năng là: A = P .t = 75.4 = 300W.h = 0,3kW.h

- Số đếm của công tơ khi đó là 0,3.

Câu 8 :

- Lượng điện năng mà bếp điện sử dụng là: A = 1,5 kWh = 1,5.1000.3600 = 5,4.106 J

- Công suất của bếp điện là: P = A/t = 5,4.106/7200 = 750 W.

- Cường độ dòng điện chạy qua bếp là: I = P / U = 750/220 = 3,41 A.