Sách Giải Bài Tập và SGK

I - CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

I - CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

LED đỏ

   + Khi đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây, đèn  sáng.

LED vàng

   + Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây, đèn  sáng

2. Kết luận

Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều ngược với dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện đó giảm.

3. Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều.

II - CÁCH TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín

Câu 2 :

Khi cực N của nam châm lại gần cuộn dây thì có 1 đèn sáng. Khi cực N ra xa cuộn dây thì đèn còn lại sáng đèn kia tắt.

Dự đoán: 

Kết quả thí nghiệm kiểm tra: Hai đèn Led sáng như thế nào ?

Hai đèn Led sáng xen kẽ nhau, đèn này sáng thì đèn kia tắt, cứ thế luân phiên nhau sáng tắt.

2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường

Câu 3 :

+ Cuộn dây dẫn từ vị trí 1 sang vị trí 2 (quay 1/4 vòng) thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng dần đến lớn nhất tại vị trí 2. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn theo một chiều nào đó.

+ Cuộn dây dẫn từ vị trí 2 sang vị trí 3 thì số đường từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm về nhỏ nhất tại ví trí mặt phẳng khung dây trùng với vị trí 1. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn theo một chiều nào đó nhưng ngược lại lúc đầu.

+ Cuộn dây tiếp tục quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S luân phiên tăng, giảm. Như vậy sau mỗi vòng quay dòng điện cảm ứng đổi chiều 2 lần. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.

Nhận xét: Chiều của dòng điện cảm ứng thay đổi khi cuộn dây quay quanh nam châm.

3. Kết luận

- Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.

- Khi cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cụộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

III - VẬN DỤNG

Câu 4 :

Giải thích: Khi khung quay 1/4 vòng tròn thì số đường sức từ qua khung tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên 1/4 vòng tròn sau, số đường sức từ giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng. Quá trình lặp lại cho nửa vòng tiếp theo. Như vậy sau một vòng quay mỗi bóng đèn lại chỉ sáng trên nửa vòng tròn.