Sách Giải Bài Tập và SGK

I - CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐINAMO Ở XE ĐẠP

I - CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐINAMO Ở XE ĐẠP

Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra dòng điện không?

Nhờ nam châm mà tạo ra dòng điện.

II - DÙNG NAM CHÂM ĐỂ TẠO RA DÒNG ĐIỆN

1. Dùng nam châm vĩnh cửu

Thí nghiệm 1

Câu 1 :

 Trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

- Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.

- Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.

Câu 2 :

 Nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyến động lại gần hay ra xa nam châm thì cuộn dây có xuất hiện dòng điện

Nhận xét 1:

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

2. Dùng nam châm điện

Thí nghiệm 2

Câu 3 :

 Trong cuộn dây có mắc đèn LED xuất hiện dòng điện khi:

- Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện.

- Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

Nhận xét 2:

Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín khi đóng hoặc ngắt mạch điện của nam châm nghĩa là trong thời gian từ trường của nam châm điện biến thiên.

III - HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

- Dòng điện được tạo ra bằng cách dùng nam châm gọi là dòng điện cảm ứng.

- Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 4 :

 Cho nam châm quay trước cuộn dây thì trong cuộn dây sẽ liên tục có dòng điện cảm ứng. Ta thấy hai đèn LED luôn thay phiên nhau sáng.

Câu 5 :

Có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện trong đinamô xe đạp không ?

Nhờ nam châm ta có thể tạo ra dòng điện với điều kiện sau có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây để có sự thay đổi các đường sức từ gửi qua cuộn dây.