Sách Giải Bài Tập và SGK

I - CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

I - CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

Hai bộ phận chính của máy ảnh là: vật kính và buồng tối

Ngoài ra còn phải có chỗ đặt màn hứng ảnh

II - ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM

1.Trả lời các câu hỏi

Câu 1 :

 Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là:

- Ảnh của vật trên tấm kính là ảnh thật.

- Ngược chiều với vật.

- Nhỏ hơn vật.

Câu 2 :

Hiện tượng thu được ảnh trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

Hiện tượng sau đây chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ là: 

2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh

Câu 3 :

 Vẽ ảnh của vật AB, O là quang tâm của vật kính; PQ là vị trí đặt phim.

- Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B.

- Từ B kẻ tia BI song song với trục chính cho tia ló IB’. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F’.

- Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính.

Câu 4 :

 Nhận xét về ảnh của vật rút ra từ hình vẽ:

- ảnh thật nhỏ hơn vật

- Gọi A’ là ảnh của A; B’ là ảnh của B. Hãy so sánh hai tỉ số A'B'/AB và (A'O/AO).OA’ cỡ 5cm; OA cỡ vài mét. Vậy:

- Ảnh A’B’ nhỏ hơn vật AB rất nhiều.

3. Kết luận

Ảnh trên phim là:

- ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

III - VẬN DỤNG

Câu 5 :

 Tự tìm hiểu một máy ảnh (thực hiện ở nhà).

Câu 6 :

Ký hiệu người là AB, ảnh của người trên phim là A’B’, vật kính máy ảnh đặt tại O. Ta có: AO = 3m = 300cm; A’O = 6cm; AB = 1,6m = 160cm.

ΔA’B’O ∼ ΔABO nên tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là: A'B'/AB = A'O/AO

⇒ Chiều cao của người đó trên phim là: A'B' = AB.(A'O/AO) = 160.(6/300) = 3,2 cm.