Sách Giải Bài Tập và SGK

I - BIẾN TRỞ

I - BIẾN TRỞ

1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở

Câu 1 :

 Nhận dạng các loại biến trở. Trong mỗi loại có bộ phận nào có thể chuyển động được?

      + biến trở con chạy: con chạy

      + biến trở tay quay: tay quay

      + biến trở than

Câu 2 :

 Nếu mắc biến trở vào mạch điện ở hai đầu AB thì khi dịch chuyển con chạy C, điện trở của mạch điện không thay đổi điện trở.

Vì nếu mắc 2 đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C không làm thay đổi chiều dài cuộn dây có dòng điện chạy qua.

Câu 3 :

 Nếu mắc biến trở vào mạch điện ở hai đầu AN, nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay C, điện trở của mạch điện cũng thay đổi.

Vì chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ thay đổi và điện trở của biến trở cũng thay đổi theo.

Câu 4 :

 Hoạt động của biến trở:

dịch chuyển con chạy → thay đổi chiều dài → thay đổi điện trở của biến trở.

      + Theo sơ đồ ở hình 10.2a: 

dịch chuyển con chạy → thay đổi chiều dài → thay đổi điện trở của biến trở.

      + Theo sơ đồ ở hình 10.2b: 

dịch chuyển con chạy → thay đổi chiều dài → thay đổi điện trở của biến trở.

      + Theo sơ đồ ở hình 10.2c: 

2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện

Câu 5 :

 Vẽ sơ đồ mạch điện ở hình 10.3 SGK vào hình 10.1

Câu 6 :


      + Đẩy con chạy C về phía  thì đèn sáng hơn. Vì biến trở có giá trị điên trở giảm dần, cường độ dòng điện trong mạch tăng lên.


      + Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con trở của biến trở tới vị trí vì khi đó điện trở của biến trở là nhỏ nhất nên cường độ dòng điện lớn nhất.

3. Kết luận

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

II - CÁC ĐIỆN TRỞ THƯỜNG DÙNG TRONG KĨ THUẬT

Câu 7 :

Lớp than hay lớp kim loại mỏng lại có điện trở lớn vì:Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lỏi cách điện nên khi áp điện vào hai đầu thì điện trở tham gia vào mạch sẽ có tiết diện S rất nhỏ. Mặt khác R = ρ.(l/S) nên khi S rất nhỏ thì R rất lớn, có thể lên đến cỡ MΩ.

Câu 8 :

      + Điện trở ở hình 10.4a SGK có giá trị là: 680 kΩ

      + Điện trở ở hình 10.4b SGK: 27. Ω

Vòng màu 1 chỉ giá trị của điện trở là: 20

Vòng màu 2 chỉ giá trị của điện trở là: 7

Vòng màu 3 chỉ giá trị của điện trở là:

Vòng màu 4 chỉ giá trị của điện trở là: sai số 1%

Giá trị tổng cộng của điện trở là: 2700 Ω

III - VẬN DỤNG

Câu 9 :

. Giá trị của các điện trở kĩ thuật cùng loại có trong bộ dụng cụ thí nghiệm:

R = 45 ×  Ω = 4,5 kΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5% ứng với màu kim loại vàng.

Câu 10 :

 Số vòng dây của biến trở được tính như sau:

Ta có: Tiết diện của dây dẫn: S = 0,5  = 0,5.

Tra bảng 1, SGK, tr26 ta tìm được dây nicrom có điện trở suất: ρ = 1,10. Ωm

Chiều dài của dây hợp kim là: l = R.S/ρ = 20.0,5./(1,1.) = 9,09 m

Vì dây được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính d = 2 cm = 0,02 m nên một vòng quấn sẽ chiếm một chiều dài bằng chu vi của lỏi: C = π.d (lấy π = 3,14)

Số vòng dây của biến trở là: N = l/(π.d) = 145 vòng