Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9b : Một dây điện trở làm bằng constantan có chiều dài 1m, tiết diện 1mm^2

Câu 9b trang 30 VBT Vật Lí 9:

 Một dây điện trở làm bằng constantan có chiều dài 1m, tiết diện . Muốn thay dây điện trở này bằng dây điện trở làm bằng nikenlin mà không làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch điện thì phải chọn dây nikenlin có chiều dài 1m và tiết diện bao nhiêu?

Tóm tắt

Dây constantan có:  = 1m;  = 1 ;

Dây nikelin có:  = 1m; ;

 = ;  = ?

Lời giải:

Do  =  nên  =