Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7.1 : Điện trở của dây dẫn với chiều dài dây dẫn. Do đó tỉ số hai điện trở là:

Câu 7.1 :

Tỷ lệ thuận

R1/R2 = I1/I2 = 2/6 = 1/3

Điện trở của dây dẫn  với chiều dài dây dẫn. Do đó tỉ số hai điện trở là: 

Câu 7.2 :

a) Điện trở của cuộn dây là: R = U/I = 30/0,125 = 240 Ω

R’ = R/l = 240/120 = 2 Ω

b) Điện trở của đoạn dây dài l m là: 

Câu 7.3 :

a) Vì điện trở tỷ lệ với chiều dài sợi dây nên ta có:

 = 3. →  = I. = I..3 = 3..

b)

 →  = 3. →  = I. = I. =

Câu 7.4 :

 Câu trả lời đúng:

Chọn D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2 vì khi so sánh điện trở phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn ta cần dây dẫn làm từ cùng 1 loại vật liệu và có tiết diện như nhau.