Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61b : Để sản xuất điện năng nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có bộ phận nào giống nhau, bộ phận nào khác nhau ? Nhiệm vụ của bộ phận khác nhau là gì ?

Câu 61b :

 Để sản xuất điện năng nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có bộ phận nào giống nhau, bộ phận nào khác nhau ? Nhiệm vụ của bộ phận khác nhau là gì ?

Lời giải:

Giống nhau: đều có máy phát điện và tuabin

Khác nhau:

- nhiệt điện có lò đốt than để chuyển từ nhiệt năng sang cơ năng

- thủy điện có hồ chứa nước để chuyển thế năng sang động năng.