Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61.1: Trong máy phát điện gió, năng lượng của gió là do sự chênh lệch về nhiệt độ

Câu 61.1 :

Trong máy phát điện gió, năng lượng của gió là do sự chênh lệch về nhiệt độ, áp suất giữa các địa điểm khác nhau trên mặt đất sinh ra. Sự chênh lệch về nhiệt độ và áp suất là do không khí nóng lên nhờ năng lượng mặt trời chuyển hóa thành. Vậy năng lượng gió do năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành.

Câu 61.2 :

Công suất điện cần cung cấp cho hai bóng đèn 100 W và một máy thu hình 75W là:

 = . + . = 2.100 + 1.75 = 275 W.

Vì hiệu suất của pin mặt trời: H = (/).100% nên công suất của ánh sáng mặt trời cần cung cấp cho pin Mặt Trời:  = /H = 275/10% = 2750 W.

Diện tích tối thiểu của tấm pin mặt trời là:

Câu 61.3 :

- Về cấu tạo giống nhau: Đều có hệ thống nồi hơi và tuabin để vận hành máy phát

Khác nhau: Trong nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng hạt nhân, còn trong nhà máy nhiệt điện thì dùng lò đốt nhiên liệu.

- Về sựu biến đổi năng lượng giống nhau ở chỗ đều biến đổi nhiệt năng của nước thành động năng của hơi nước để quay tuabin.

Khác nhau: Nhà máy nhiệt điện biến đổi hóa năng của nhiên liệu thành nhiệt năng đun nóng nước làm nước bay hơi; nhà máy điện nguyên tử dùng năng lượng của phản ứng hạt nhân biến thành nhiệt năng đun nóng nước làm bơi hơi nước.

Câu 61.4 :

 Ưu điểm của việc sử dụng điện năng:

+ Tiện lợi, dễ vận chuyển do điện năng được truyền đến nơi tiêu thụ qua mạng lưới điện và được kết nối với các thiết bị điện bằng ổ cắm, dễ dàng chuyển hóa thàng dạng năng lượng khác, không cần kho chứa, hiệu suất cao.

+ Sạch sẽ và hiệu quả: Khi chuyển thành các năng lượng khác, điện năng không sinh ra khí độc hại làm ô nhiễm moi trường và hiệt suất chuyển hóa điện năng thành các năng lượng khác cần dùng thường rất cao so với các dạng chuyển hóa khác.