Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61.1 : Hai bộ phận biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng là: tuabin và máy phát điện.

Câu 61.1 :

Hai bộ phận biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng là: tuabin và máy phát điện.

Câu 61.2 :

Máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt thấy ở: Máy phát điện trên ôtô, xe máy.

Trong xilanh: Xăng bị đốt cháy, hóa năng biến thành nhiệt năng. Hơi bị đốt nóng dãn nở đẩy pittông chuyến động, nhiệt năng thành cơ năng. Pittông truyền cơ năng cho rôto của máy phát điện. Cuối cùng trong máy phát điện của xe, cơ năng thành điện năng.

Câu 61.3 :

Để tránh ô nhiễm môi trường thì nên dùng nhà máy thủy điện có lợi hơn vì không có khói, bụi và khí CO2 cùng các khí thải độc hại khác, do than bị đốt cháy thải ra, gây ô nhiễm.