Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 60a : Khi ta nấu cơm ,nhiệt năng của bếp tảo ra làm nóng cả gian bếp.

Câu 60a :

 Khi ta nấu cơm ,nhiệt năng của bếp tảo ra làm nóng cả gian bếp. Sau khi tắt bếp một lúc nhiệt độ của bếp trở lại nhiệt độ ban đầu. Phải chăng nhiệt năng đã biến mất trái với định luật bảo toàn năng lượng ? Vì sao?

Lời giải:

Nhiệt năng đã biến mất không trái với định luật bảo toàn năng lượng. Vì nhiệt năng đã được truyền ra ngoài môi trường và truyền cho các phần tử không khí chuyển động