Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 59b : Hãy mô tả một hiện tượng trong đó cơ năng được biến đổi thành điện năng rồi thành nhiệt năng.

Câu 59b :

 Hãy mô tả một hiện tượng trong đó cơ năng được biến đổi thành điện năng rồi thành nhiệt năng.

Lời giải:

Ví dụ máy phát điện tua bin quay là cơ năng chuyển sang điện năng,đồng thời tỏa nhiệt là nóng máy là nhiệt năng.