Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 59.1 : Chọn B. Làm nóng một vật khác.

Câu 59.1 :

Chọn B. Làm nóng một vật khác.

Câu 59.2 :

Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là, nồi cơm điện.

Câu 59.3 :

Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi của năng lượng từ dạng . Quang năng của ánh sáng mặt trời sang dạng nhiệt năng làm nước nóng bay hơi, thành động năng của nước chảy.

Câu 59.4 :

Con người cần phải ăn. Thức ăn vào cơ thể xảy ra các phản ứng hóa học, hóa năng biến đổi thành nhiệt năng làm nóng cơ thể, hóa năng thành cơ năng làm các cơ bắp hoạt động.