Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 55b : Trộn 3 chùm ánh sáng màu đỏ, lục, lam với nhau ta có thể được ánh sáng màu gì?

Câu 55b :

 Trộn 3 chùm ánh sáng màu đỏ, lục, lam với nhau ta có thể được ánh sáng màu gì?

Lời giải:

Ta được ánh sáng trắng khi trộn 3 chùm ánh sáng màu đỏ, lục, lam với nhau.