Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 55.1: Chọn C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.

Câu 55.1 :

Chọn C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.

Câu 55.2 :

a - 3               

b - 4               

c - 2               

d – 1

Câu 55.3 :

a) Lúc chập tối thì ánh sáng trăng có màu vàng.

b) Người con gái trong câu ca dao tranh thủ lúc trời mát về chiều tối để tát nước. Người con trai đứng trên bờ nhìn thấy ánh trăng phản xạ trên mặt nước trong gàu của cô gái, nên mới có cảm xúc để làm câu thơ nói trên.

Câu 55.4 :

Nước biển đựng trong một cái cốc thì không có màu xanh mà biển lại có màu xanh vì:

Làm thí nghiệm với hai cốc nước mực như hình 55.1 SBT.

Khi quan sát theo phương ngang thì bề dày của lớp nước tán xạ ánh sáng trong hai cốc là như nhau. Ta thấy màu của nước mực trong hai cốc là xanh như nhau.

Khi quan sát theo phương thẳng đứng thì bề dày của lớp nước mực tán xạ ánh sáng ở cốc vơi nhỏ hơn bề dày của lớp nước mực tán xạ ánh sáng ở cốc đầy. Ta thấy màu của nước mực ở cốc đầy nước đậm hơn so với màu của nước ở cốc vơi

Tương tự như vậy với nước biển ở trong cốc và ở ngoài đại dương:

Mỗi lớp nước biển vừa có khả năng tán xạ rất yếu ánh sáng xanh vừa đóng vai trò của một tấm lọc màu xanh rất nhạt. Lớp nước biển đựng trong một cái cốc không đủ để làm cho chùm sáng truyền qua nó có màu xanh. Tuy nhiên, khi truyền qua một lớp nước biển dày hàng ngàn kilômét rồi trở lại thì ánh sáng có màu xanh thẫm.