Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 53a : Nhìn một đèn ống qua một cốc thủy tinh đựng nước trong cầm nghiêng ta thấy đèn bị viền ngũ sắc.

Câu 53a :

 Nhìn một đèn ống qua một cốc thủy tinh đựng nước trong cầm nghiêng ta thấy đèn bị viền ngũ sắc. Hiện tượng này tương tự như hiện tượng nào? Phần nước trong cốc mà ánh sáng đèn truyền qua để đến mắt tương tự như dụng cụ nào đã gặp ?

Lời giải:

Hiện tượng này tương tự như hiện tượng cầu vồng.

Phần nước trong cốc mà ánh sáng đèn truyền qua để đến mắt tương tự như dụng cụ lăng kính