Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 53-54.2 : Chọn câu D. Chiếu 1 chùm sáng đỏ và 1 chùm sáng vàng vào 1 tờ giấy trắng

Câu 53-54.2 :

Chọn câu D. Chiếu 1 chùm sáng đỏ và 1 chùm sáng vàng vào 1 tờ giấy trắng (vì tờ giấy trắng sẽ tán xạ đồng thời cả ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng)

Câu 53-54.3 :

a - 3               

b - 4               

c - 2               

d - 1

Câu 53-54.5 :

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ thu được ánh sáng màu da cam