Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 53-54.1 : Chọn C. Chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.

Câu 53-54.1 :

Chọn C. Chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.

Câu 53-54.4:

a) Tùy theo phương nhìn ta có thể thấy đủ màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

b) Ánh sáng chiếu vào ván dầu, mỡ, bong bóng xà phòng... là ánh sáng trắng.

c) Có thể coi đây là một cách phân tích ánh sáng trắng. Vì từ một chùm sáng trắng ban đầu ta thu được nhiều chùm sáng màu đi theo các phương khác nhau.