Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 52b : Đặt một đèn LED phát ra ánh sáng lục trước một gương phẳng

Câu 52b:

 Đặt một đèn LED phát ra ánh sáng lục trước một gương phẳng

a) Nhìn trong gương sẽ thấy ảnh ngọn đèn màu gì ?

Nhìn trong gương sẽ thấy ảnh ngọn đèn có màu lục

b) Nếu chắn trước mặt một tấm lọc màu đỏ sẽ thấy ảnh màu gì?

Thấy ảnh màu tối do tấm lọc màu đỏ hấp thụ mạnh màu khác đỏ.