Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 52a : Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi thành phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để thành những câu có nội dung đúng.

Câu 52a :

 Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi thành phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để thành những câu có nội dung đúng.

1. tím

2. vàng

3. đỏ, lục hoặc vàng.

4. trắng

a) Các đèn LED có thể phát ra các ánh sáng màu

b) Các đèn ống mà ta hay thường dùng trong gia đình phát ra ánh sáng

c) Chiếu một chùm sáng qua tấm lọc màu tím ta sẽ được ánh sáng

d) Rắc muối vào ngọn lửa ta sẽ thấy phát ra ánh sáng màu

Lời giải:

a - 3               b - 4               c – 1               d - 2