Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50b : Dùng một kính lúp có số bội giác 10x để quan sát một con bọ nhỏ.

Câu 50b :

 Dùng một kính lúp có số bội giác 10x để quan sát một con bọ nhỏ. Khoảng cách tối đa từ con bọ đến kính chỉ được phép là bao nhiêu?

Lời giải:

G = 25/f ⇒ f = 2,5 cm

Do ảnh qua kính lúp là ảnh ảo nên khoảng cách tối đa từ con bọ đến kính chỉ được phép là 2,5 cm