Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50a : Hãy chọn câu đúng. Kính lúp có số bội giác 2,5x là một thấu kính hội tụ có tiêu cự:

Câu 50a :

 Hãy chọn câu đúng. Kính lúp có số bội giác 2,5x là một thấu kính hội tụ có tiêu cự:

A. 1cm

B. 5cm

C. 10cm

D. 15cm

Lời giải:

Giải: G = 25/f ⇒ f = 10 cm

Chọn C