Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44a : Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng.

Câu 44a :

 Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng.

Lời giải:

1. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì.

2. Đường kéo dài của các tia ló

3. Tia tới đến quang tâmc) cho chùm tia ló phân kì

a) cho tia ló truyền thẳng

b) cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.

d) cắt nhau tại điểm F trên chục chính. Đó là tiêu điểm của thấu kính phân kì, nó nằm cùng phía với chùm tia tới.

1 - c               

2 - d               

3 – a.