Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44-45.1 : a) Dựng ảnh S’ của điểm S tạo bởi thấu kính đã cho (hình 45.3).

Câu 44-45.1 :

a) Dựng ảnh S’ của điểm S tạo bởi thấu kính đã cho (hình 45.3).

   + Tia SI đi song song với trục chính nên cho tia ló có đường kéo dài đi qua F

   + Tia tới SO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

   + Hai tia ló trên có đường kéo dài giao nhau tại S’, ta thu được ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.

b) S’ là ảnh ảo vì nó được tạo bởi giao điểm của đường kéo dài của chùm tia ló ra khỏi thấu kính và S’ không hứng được lên màn chắn.

Câu 44-45.2 :

a) S' là ảnh ảo vì S' và S cùng nằm một phía đối với trục chính của thấu kính.

b) Thấu kính đã cho là: thấu kính phân kì vì S’ nằm gần trục chính hơn vật S.

c) Xác định quang tâm O, tiêu điểm F và F' trên hình 45.4.

- Nối S và S' cắt trục chính của thấu kính tại O.

- Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính tại O.

- Từ S dựng tia tới SI song song với trục chính của thấu kính. Nối I với S' cắt trục chính tại tiêu điểm F, lấy F’ đối xứng với F qua O ta được tiêu điểm thứ hai.

Câu 44-45.3 :

a) Thấu kính đem dùng là thấu kính phân kì. Vì chùm tia ló (1), (2) ra khỏi thấu kính là chùm phân kì.

b) Ảnh S’ của điểm sáng S được xác định trên hình 45.5.

Câu 44-45.4 :

a) Dựng ảnh của vật AB qua thấu kính trên hình 45.6.

Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

+ Tia BI đi song song với trục chính nên cho tia ló có đường kéo dài đi qua F

+ Tia tới BO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

+ Hai tia ló trên có đường kéo dài giao nhau tại B’, ta thu được ảnh ảo B’ của B qua thấu kính.

+ Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh ảo của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ. (Hình 45.6)

b) Tính h’ theo h và d’ theo f:

Từ hình vẽ, vì A ≡ F và tia tới BI song song với trục chính nên hình ABIO là hình chữ nhật có AI và BO là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường → B’ là trung điểm của BO

Mà A’B’ // AB nên A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO

Câu 44-45.5 :

a - 2               

b - 4               

c -1               

d - 3